De gode initiativtagere:  Jørgen Svenlund  Christensen   og    Peter Mosbæk
Stor tak til dem.

Velkommen til denne lille hjemmeside, der er lidt opsamling på det fantastiske møde vi havde i anledning af vort 30 års jubilæum som B-ingeniører fra Århus Teknikum 1974.

Mødt var:

Jørgen Svenlund Christensen med frue
Jørn Bøge Pedersen uden frue
Thyge Rasmussen uden frue
Peter Mosbæk med frue
Ole Fredriksen (Pång) hentet af frue
Christian Ramsgaard uden frue
Svend Erik Holmskov (SEP) med frue

Fraværende:

Vigmar Pedersen
Thomas Højgaard
Steen Bertelsen
Henning Espersen

Vi mødtes på Århus Teknikum Den 6. november 2004 kl. 1600, hvor vi fik en rundvisning v. Lars Berggren. Malling havde prioriteret jagt højere end os. Det var meget interessant at se den gamle skole, og høre om hvordan og hvor anderledes uddannelsen er tilrettelagt nu.

Vi kørte herfra til Egå Marina hvor der kl. 1800 ventede os en dejlig middag i hyggelige omgivelser. Vi fik snakket og grinet godt sammen, og alle berettede om hvad de havde lavet i de forløbne 30 år. Der var afsat 5 minutter pr. mand, men det blev for de flestes vedkommende til betydeligt mere. Vi sang de gamle sange, og så Peters film fra Rom turen. (Den må han i øvrigt godt give os andre en kopi af. ) Thyge sang et par sange og gav os visdomsord med på veje.

Da vi blev smidt ud af Egå Marina, var der nogen af os der fortsatte nogle timer hos Jørgen og Helle. Her stødte Oles smukke unge kone med barn til.

KLIK her for at se de billeder der blev taget i løbet af aftenen

Stor tak til Jørgen Svenlund og Peter der har stået for arrangementet.

Christian Ramsgaard.      Mail til mig kan sendes via www.fastlink.dk

Omkring det næste arrangement blev der besluttet følgende: