Amatørfotograf Boghandler Otto Friis Skive 1950
[Retur]


Alteret i Skive Kirke


Børn i Anlægget


Viborgvej ved Dommerby


Vor Frue Kirke


Vor Frue Kirke


Byens voliere i Anlægget


Frøken Friis og  Otto Friis's børnebørn ved fugleburet, Vi kaldte dengang byens voliere for "Fugleburet i anlægget".


Aktivitet på havnen


Blomstrende Hyl i gården ved Adelgade 16


Skive Å fra Brårup omkring jernbanebroen over åen.


Skive Å Lidt længere oppe ad åen


Skive Å Fra broen ved Engvejen


Krabbesholm


Krabbesholm


Krabbesholm


Krabbesholm


Krabbesholm


Krabbesholm


Krabbesholm Skov


Krabbesholm Skov


Krabbesholm Skov


Nordhavnen


Der Losses kul til gasværket. Bemærk også uddybningsfartøjet med de to mudderpramme.


Havnen set fra syd


Museet


Museet vinterbillede


Museumssøen


Sejlbåde på fjorden


Sejlads på fjorden


Sejlads på fjorden


Sejllads på fjorden


Skive Kirke


Skive Kirke


Skulptur ved museet


Stadion set fra museet


Stadion set fra museet


Stadion set fra museet, bemærk det røde klubhus


Stadion med museet i baggrunden


Stien til Resen Strand


Svanedammen


Udsigt fra Kirkebakken


Udsigt fra Kirkebakken


Udsigt fra Kirkegården


Ågade


Ågade udsnit
[Retur]