Amatørfotograf Boghandler Otto Friis Skive 1950
 
Der Losses kul til gasværket. Bemærk også uddybningsfartøjet med de to mudderpramme.