RENOVERING AF RUTE 34 Skive - Haderup

 

Et forslag, hvor de 12 km vej ligger der hvor den ligger nu, og er udvidet til en 1-2 motortrafikvej.

 Der er indskudt 5 rundkørsler og bygget en bro for overførelse af bivej.

Der skal endvidere etableres nogle parallelveje, for at skabe adgang til afskårne ejendomme.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Se også       http://daninet.dk/motorvej/