Skive Musikskoles Kor 30 års jubilæum april 2008

Interview v. Rigmor Gade

Interview med Malene Bichel, der midt i 90-erne ledede Skive Musikskoles Kor i 2 år, mens Jette Holm Eriksen havde orlov. Malene har både været elev og underviser på Musikskolen. I en 11-årig periode har hun været seminarielektor i musik i hhv. Hjørring og Aalborg. I dag er hun bosiddende på Østerbro i København og arbejder som pædagogisk konsulent på Frederiksberg.

Malene Bichel var temmelig ung, da hun indvilgede i at overtage ledelsen af koret i et par år. Malene husker Skive Musikskoles Kor som et kor med stor gejst og imødekommenhed. Sangerne var interesserede og åbne, parate til at ”blive flyttet på”. For Malene selv var det et godt sted at få lov til at træde i karakter som dén, der vidste mest om musik. Her var et kor, hvor man kunne komme langt med at musicere, fordi koret gerne ville undervises. Malene husker, at koret i hendes tid sang både rytmisk og klassisk, jazz og negrospirituals.

Også pauserne husker Malene som gode hyggestunder, hvor der var mulighed for at snakke med folk, - mange af dem var i øvrigt bekendte af hendes forældre (Anne Birgitte og Svend Bichel). Afslutningsvis sendes en hilsen med gratulation til koret, som Malene positivt kalder et kor, for hvem åbenhed og imødekommenhed betød mere end forfængelighed.