Skive Musikskoles Kor 30 års jubilæum april 2008

Repertoire:

Som det fremgår af den historiske oversigt over korets arbejde i dets 30årige eksistens, har repertoiret været præget af stor bredde og variation.

Et væsentligt kriterium for valget af genrer og stilarter har været, at det skulle være – med Jette Holm Eriksens ord – ”musik der brænder”. Men det har begribeligvis også været afgørende, hvilke stemmemuligheder, der har været til stede i koret, hvor mange der var, hvilke større opgaver der var for hånden. De store klassiske opgaver som Haydn , Brahms, Verdi har krævet sit af tekniske færdigheder, koncentration og tid, mens den anden side af spektret har lagt vægt på den mere showprægede side af korets udfoldelse med musik af Abba, Kaj Normann Andersen m.fl.

Det har ikke været korets mål at favorisere genrer eller en bestemt musikalsk smag, men at     

løse valgte opgaver, så godt det overhovedet lod sig gøre.