Skive Musikskoles Kor 30 års jubilæum april 2008

De delte en kærlighed til korsang, der indimellem antog absurde proportioner. Mennesker, der synger sammen, mennesker, der strækker stemmens muligheder til det yderste og skaber den mest sublime vellyd, mennesket kan skabe - kunne man komme nærmere Gud?

(Citat af Arne Dahl: Op til toppen af bjerget) 

Kunsten at synge i kor

Af Lene From - kormedlem gennem 20 år

Med denne lettere omskrivning af titlen på Erling Jepsens filmatiserede roman er takten slået an til en række betragtninger over, hvad det indebærer at synge i Skive Musikskoles Kor

Torsdag efter torsdag ses i omegnen af 50 mennesker valfarte til Musikskolen for at give sig i lag med korøvelser under Jettes direktion.

Opvarmningen foregår i reglen gennem diverse øvelser, der har til hensigt at løsne kæbemuskulaturen og den bløde del af ganen, spænde bugstøtten, udvide lungekapaciteten og sætte deltagerne i stand til at ”synge legado” en oktav højere op end rimeligt – hvis ikke dirigenten da lige er blevet inspireret til en eller anden afrikansk sangleg, der omfatter fysisk udfoldelse med koordinering af ekstremiteter & hjerneceller.

Nået dertil er det en fordel:

-         at have nodekendskab

-         at være omstillingsparat med hensyn til et repertoire, der spænder over alt fra klassisk, rock, pop, jazz, beat, gospel til skønsang

-         at leve med diverse afsavn på torsdage – såsom fodbold i TV, jazzklubarrangementer o.l.

-         at synes det er fedt at optræde i sort med anskaffelse af diverse accessories - oftest efter Jettes påhit – i guld og glimmer samt forårsgrønt og rødt til jul

-         at  forholde sig til mødedisciplin

-         at være villig til at skulle hjemmefra i al slags vejr, selv om sofaen trækker vældig voldsomt

-         at forholde sig positivt og afventende til hedeture og lavt blodsukkerniveau

-         at øve og øve og øve de samme passager igen og igen

-         at acceptere ekstra øveseancer op til koncerter

-         at indøve opstillinger og indmarcher efter sære komplicerede mønstre

-         at være indstillet på at supplere diverse optræden med gaggede kropslige indslag – som at knipse i takt eller gøre honnør

-         at blive belønnet med en god latter i tide og utide

-         at acceptere at optræde sammen med diverse orkestre efter nogle ganske få øveseancer

-         at holde kæft, når en anden stemmegruppe øver, selv om sidemanden har vældig meget på hjerte

-         at øve sig i at bruge stemmen som et instrument – helst til perfektionisme

-         at se op over nodehæftet og direkte på dirigenten

-         at komme ud over scenekanten, hvad enten det er med Requiem eller Mickey Mouse

-         at gå fra øveaftener i opløftet korstemning, skrålende på udvalgte takter og tekststumper

Så langt så godt og takket være korlederen, hvis karisma undervejs har budt os store prøvelser, så får vi:

-         et hav af spændende musikalske oplevelser af vidt forskellig art

-         lov at mærke suset, når tingene lykkes

-         lejlighed til at træffe en masse andre musik- og sangglade mennesker i forskellige kombinationer

-         en herlig og positiv respons fra publikum

 Ingen tvivl om at Skive Musikskoles Kor går videre i    

Vi tar’ da en sæson mere.

Lene From - kormedlem gennem 20 år